4 maart 2014

Netwerk Jong PvdA Drenthe zet in op positieve politiek

Het netwerk Jong PvdA Drenthe wil dat er een andere wind door de politiek gaat waaien. Zij start daarom met de actie Positieve Politiek. Daarmee is de PvdA de eerste partij in Drenthe die een dergelijk jong netwerk kent. De Jonge PvdA’ers willen inzetten op kansen voor de toekomst en een constructieve houding. Zwartepieten en verwijten naar elkaar passen hier nadrukkelijk niet bij. Om dat kracht bij te zetten, biedt het netwerk aan alle PvdA-politici polsbandjes aan met de tekst Positieve Politiek. Zo willen zij de positieve boodschap uitdragen.

Het Netwerk Jonge Politici bestaat uit jonge PvdA’ers tot 35 jaar. In het netwerk zitten ook jonge kandidaat-raadsleden uit heel Drenthe. Uit Hoogeveen neemt de 26-jarige Alinda van der Haar deel aan het Netwerk. Alinda staat voor de Hoogeveense PvdA op de kandidatenlijst voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen op plaats 9. Raadslid Rieja Raven (Midden-Drenthe) en Statenlid Peter Zwiers hebben het initiatief genomen om het netwerk op te richten.

Het jongste PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis is een van de ondersteuners van de actie Positieve Politiek. Ook Drentse partijprominenten zullen de bandjes gaan dragen. Daarmee onderstrepen ze de uitgangspunten van het netwerk.

Naast de actie Positieve Politiek presenteren de jonge sociaaldemocraten een aantal speerpunten. De komende tijd willen zij zich inzetten voor voldoende stageplaatsen in Drenthe, een goede ondersteuning van jonge mantelzorgers en kansen voor jongeren op de Drentse woningmarkt.