Door Ida Gerda Emmens op 6 februari 2015

Kadernota met weinig kaders

Gister stond de kadernota toezicht en handhaving op de raadsagenda. Een kadernota die niet zo heel veel kaders stelt, vinden wij. In een kadernota verwachten we uitspraken over wat er nodig is, waar we op inzetten, wat de prioriteiten zijn en waarom.

Het college handhaaft krachtig als het om hennepteelt gaat, wij verwachten dan ook een duidelijk beleid met heldere kaders. Het budget wordt als uitgangspunt genomen, wij nemen liever als vertrekpunt wat nodig en gewenst is. De nota spreekt zichzelf op een aantal punten tegen, waardoor het lastig is om de grote lijn te zien.

Hoewel er veel discussie over deze nota was, heeft dat niet geleid tot het opnieuw bekijken van de nota of een andere handreiking van de wethouder. Dat is jammer, en niet goed voor het draagvlak van het besluit dat de raad over twee weken moet nemen. Handhaving en de keuzes die daar in gemaakt worden, gaat ons allemaal aan. Het zou dan ook goed zijn als er een kadernota ligt die op raadsbrede steun kan rekenen.

 

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens