Door Stan van Eck op 24 maart 2015

Achter de muur

Hoogeveen is gewend aan de asielzoekers en de asielzoekers zijn gewend aan Hoogeveen. Die conclusie kan getrokken worden na een werkbezoek van de gemeenteraad aan het nieuwe AZC. Namens de PvdA waren Ida Gerda Emmens en Stan van Eck aanwezig.

De enorme betonnen muur is het eerste dat nog steeds opvalt als je het AZC nadert. De muur die ooit gevangenen moest binnenhouden, is maar voor een klein gedeelte gesloopt. Gelukkig ademt het immense pand binnen een heel andere sfeer uit.

Op de vlucht

In het AZC verblijven nu ruim 350 mensen. Dit aantal kan oplopen tot maximaal duizend. De meeste asielzoekers komen uit Syrië. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht vanwege de bloedige burgeroorlog die het land als sinds 2011 in zijn greep houdt. In de media gaat veel aandacht uit naar IS (Islamitische Staat), maar ook het Syrische regime laat zich niet onbetuigd met onder meer bombardementen op burgerdoelwitten. Meer dan tweehonderdduizend mensen kwamen om sinds 2011.

Het zijn vooral mannen die gevaar lopen in Syrië. Hoe vreemd het ook mag klinken, door weg te vluchten van vrouw en kinderen beschermen zij juist hun gezin. Eenmaal toegelaten in Nederland willen ze uiteraard niets liever dan herenigd worden met vrouw en kinderen. In het AZC helpen mensen van VluchtelingenWerk met de gezinshereniging.

Vijf vierkante meter

In de Grittenborgh heeft een flinke verbouwing plaatsgevonden om de gevangenis geschikt te maken voor de opvang van asielzoekers. In veel gevallen zijn twee cellen verbouwd tot één woonruimte. Zo’n woonruimte kent twee stapelbedden, vier kasten, een tafel met vier stoelen en een toilet. Dat is het. In die ruimte leven vier onbekenden met elkaar. Per asielzoeker is vijf vierkante meter beschikbaar. Vijf vierkante meter om te slapen, eten, ontspannen, kortom om te leven. Koken gebeurt in gemeenschappelijke keukens, douches zijn op de gang.

Een asielzoeker krijgt € 56,- per week. Een dak boven hun hoofd en een bed wordt geregeld, maar dat is alles. Het weekgeld is bestemd voor eten, kleding, mobiel abonnement, enzovoorts enzovoorts.

Loopafstand

Aanvankelijk voelden de asielzoekers zich bekeken als ze door Hoogeveen liepen. Monden vielen open en mensen zaten achterstevoren op de fiets of in de auto. Inmiddels is Hoogeveen gewend aan de asielzoekers. Van enige wanklank is sowieso geen sprake geweest. Zowel het AZC als de gemeente hebben niet één klacht ontvangen.

De asielzoekers tonen zich blij met de opvang in het AZC. Hoogeveen omarmen ze als een fijne stad met vriendelijke mensen waarbij centrum, winkels en andere voorzieningen allemaal op loopafstand zijn.

Tip

De Hoogeveense fotografe Kim Stellingwerf legde de ombouw van gevangenis naar asielzoekerscentrum vast in honderden foto’s. Ze kreeg van het Ministerie van Justitie en het COA exclusief toestemming om binnen te mogen fotograferen. Feiten en emoties zijn treffend in beeld gebracht. Vanaf vrijdag 27 maart exposeert Stellingwerf een selectie van haar foto’s in De Tamboer.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck