Een respectvolle samenleving

De PvdA wil een samenleving waarin iedereen naar eigen mogelijkheden actief deelneemt en waarin je volwaardig meetelt, óók als je hulp nodig hebt.