Sport met een sterke sociale functie

De Partij van de Arbeid wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, buurt- en dorpshuizen. Via het WMO-beleid moet sport ook voor ouderen worden ingezet.