Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers verlenen permanente zorg aan hun naasten. Die taak is vaak lichamelijk en geestelijk heel zwaar. Daarom wil de PvdA mantelzorgers extra ondersteunen en momenten gunnen om even van de zorgtaken verlost te zijn.