Een zorgzame samenleving

De PvdA wenst een samenleving waarin we voor elkaar zorgen; niet alleen de overheid is hiervoor verantwoordelijk, die taak past ons allemaal. Van onderlinge solidariteit wordt de samenleving als geheel sterker.