Een Plan van de Arbeid

Alle betrokken partijen bij de lokale arbeidsmarkt moeten samen een plan smeden dat is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen, verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het scheppen van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen. Aanpak van de jeugdwerkloosheid krijgt hierin zeer hoge prioriteit.