Een educatieve agenda

Om een lokaal gemeentelijk onderwijsbeleid te voeren wil de PvdA met het onderwijs, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners een educatief toekomstplan maken dat langjarig investeren in de kwaliteit van het onderwijs garandeert.