Buurtgerichte hulp en zorg

De Partij van de Arbeid wil dat hulpverleners en zorgmedewerkers – zowel professionals als vrijwilligers – zichtbaar en werkzaam zijn in wijk en dorp. Dat bevordert dat mensen lang zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen en tevens de onderlinge solidariteit. Welzijnsbevordering voorkomt daarbij dat onnodig zorg moet worden verleend.