Door Klaas Smid op 1 februari 2014

Zuinig op de Smederijen

Vorige week vond de Nieuwjaarsvisite van de Smederijen plaats. Georganiseerd om waardering te laten blijken voor al die bewoners en professionals die volop actief zijn in de wijken en dorpen. Samen werk maken van de leefbaarheid.

Sinds de start in 2007 is er al veel bereikt en veel opgebouwd in een mooi samenspel tussen bewoners en medewerkers van de corporaties, het welzijnswerk, de politie en de gemeente. Gezamenlijk hebben we een nieuwe wijze van werken ontwikkeld, die we al als heel normaal zijn gaan beschouwen. Telkens weer blijkt dat in Nederland door andere gemeenten en instellingen ons voorbeeld als inspiratie wordt gezien.

Eind 2013 mochten we de Meer dan Handen Awards in ontvangst nemen, opnieuw een landelijke waardering. Bewoners serieus nemen, ruimte geven zonder allerlei ingewikkelde procedures. Dat is de kracht van de Smederijen aanpak. Als wethouder mocht ik daar vanaf 2006 verantwoordelijkheid voor dragen. Ook voor de komende jaren blijft het van groot belang bewoners in staat te stellen volop mee te denken, mee te beslissen en mee te doen aan hun woon- en leefomgeving. Juist nu ook nog meer de nadruk wordt gelegd op het sociale aspect van de Smederijen.

Bewoners, actief binnen de Smederijen, mogen trots zijn op hun bijdragen. Voor de PvdA is het duidelijk dat we zuinig moeten zijn op de werkwijze van de Smederijen. Omdat er nog veel mooie plannen gesmeed kunnen worden!

Klaas Smid

Klaas Smid

Klaas Smid is geboren en getogen in Hoogeveen. Hij is getrouwd met Evelien en zij hebben een dochter Inez  en een zoon Lars. Klaas groeide op in de Verzetsbuurt en bezocht de lagere school aan de Kerkstraat.  Klaas kreeg anders dan zijn ouders, die vanaf 12-jarige leeftijd financieel moesten bijdragen in het gezin, kans wel

Meer over Klaas Smid