Zonne-energie: waar wel en waar niet?

Door Ida Gerda Emmens op 11 november 2017

De gemeente Hoogeveen wil duidelijkheid geven over de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Daarom is er een afweginsgskader zonne-energie gemaakt, dat we op 9 november in de raad hebben besproken.

Energie en energiebesparing leeft. We weten allemaal dat we toe moeten naar andere vormen van energie, maar over hoe dat dan moet zijn we het nog lang niet eens. We vinden veel goed, zolang het maar niet in onze eigen achtertuin staat.  Dat het veel mensen bezighoudt, blijkt ook wel uit het aantal zienswijzen dat is ingediend. We vinden dat een goede zaak.  Alle reden om inwoners te stimuleren om met initiatieven te komen, en ze van het begin af aan te betrekken.

Aan de slag!

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de enorme uitdaging die we hebben om onze gemeente energieneutraal te hebben in 2040. Een landschap, hoe mooi ook, is voortdurend ‘in beweging’. Dat betekent dat  we niet té rigide moeten doen over zonneparken die ons buitengebied zouden ontsieren. Als we nu niks doen, is de schade aan natuur en milieu uiteindelijk veel groter. Wat hebben we aan vrij uitzicht als de zeespiegel verder stijgt, het klimaat verandert en de soortenrijkdom verder afneemt? Wat niet wegneemt dat sommige gebieden natuurlijk een hoge waarde hebben en tot een uitzonderingsgebied behoren, daar moeten we zeker oog voor hebben.

Zonneroute

Langs de A37 start een proefproject van de Zonneroute. Een goede zaak. 42 kilometer lang zonnepanelen op allerlei plaatsen, mooi ingepast in dat wat er al is. Een initiatief dat hier prima bij aansluit, is het inpassen van een (verhoogde) geluidswal langs de A37. We zijn dan ook samen met het CDA in gesprek met bewoners van Wolfsbos en Zuid over deze plannen.

De hoogte

Uitgangspunt is een hoogte van de installaties van maximaal 1,80 meter. Verschillende indieners van een zienswijze hebben gevraagd de hoogte aan te passen naar 2,40 meter (zodat er nog kleinvee als schapen, varkens, geiten en kippen onder kan lopen). Het college wil hier niet aan tegemoet komen en gebruikt als argument dat initiatiefnemers met 1.80 meter goed uit de voeten kunnen en dat hogere opstellingen het zeer gewaardeerde open karakter van ons landschap volledig zal wegnemen. Een open landschap is inderdaad mooi, maar in de praktijk staan bijvoorbeeld veel plekken in onze gemeente een groot deel van het jaar vol met mais dat vaak hoger dan 1,80 meter is. Wat ons betreft wordt steeds gekeken naar wat voor een gebied de beste optie is, in overleg met de betrokkenen. Zonnepanelen boven parkeerterreinen (waar we er veel van hebben in de stad Hoogeveen) vinden we een mooie toepassing. Ze onttrekken lelijk blik aan het gezichtsveld. Hier zullen de paneelconstructies al snel boven de 1,80 meter uit komen.

Dorpen

De bebouwde kom van de dorpen wordt niet passend geacht als locatie voor zonneparken vanwege de kleinschaligheid van de dorpen en de grootschaligheid van de zonneparken. Dat klinkt vriendelijk en het dient ter bescherming van de dorpen. Maar wat als een dorp wel wil en zelf wel mogelijkheden ziet? Bijvoorbeeld door het overkappen van een parkeerplaats bij een sportclub en/of dorpshuis? Ook hier zien we mogelijkheden in het kader van meer verantwoordelijkheid bij onze inwoners.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens