Door Ida Gerda Emmens op 5 februari 2016

Water: graag de lusten, niet de lasten

Wij mensen hebben een soort van haat liefde verhouding met water. We hebben het meer nodig dan wat dan ook, bestaan er zelf voor 80% uit. We genieten er van op allerlei manieren. Aan de andere kant levert water gevaar op, en de kans op overlast, en dat willen we natuurlijk niet. We willen er geen last van hebben. Daarom ligt er een watertakenplan.

Gemeenten en waterschap bundelen onder de naam Fluvius de krachten om te zorgen voor duurzaamheid en veiligheid met daaraan gekoppeld volksgezondheid door de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De Rijksoverheid stelt steeds hogere eisen aan afwikkeling van water en de reiniging hiervan. Het regent steeds feller. Dit plan gaat over doelmatiger waterbeheer: kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid.

Samenwerking

De PvdA is in algemeen blij als er wordt samengewerkt, en in het bijzonder op het gebied van dit onderwerp. De waterwegen stoppen niet bij de gemeentegrenzen, en de hele waterketen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waterbedrijven lijken geen rol te hebben gehad in de totstandkoming van dit plan. We lezen dat drinkwaterbedrijven zich steeds meer richten op nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld de verwerking van afvalwater tot puur water of industriewater. Dat heeft raakvlakken met dit plan. Op onze vraag of de de waterbedrijven op de één of andere manier betrokken zijn geweest, antwoordt het College dat dit tot nu toe niet is gebeurd, maar dat wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Ook kan het niet zo zijn dat de samenwerking alleen op papier gebeurt. Bundel de krachten waar mogelijk!

Kosten

Ondanks de samenwerking stijgen de kosten tussen 2016 en 2021 met 7 ton, de rioolheffing gaat in die periode per aansluiting met € 23,75 omhoog. We vinden dit een forse stijging. De verklaring van het college is dat het te maken heeft met de levensduurverwachting van het riool. Er zijn investeringen nodig om te vervangen en te renoveren. Zonder de samenwerking zouden de kosten van de uitvoering nog meer stijgen. Overigens blijft iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Afval bestaat niet

Het afval van vandaag is de grondstof van morgen. Het afkoppelen van regenwater voor tuin, wc en wasmachine gebeurt steeds meer. Bij nieuwbouwwoningen zijn gescheiden rioolsystemen. De gemeente wil inwoners betrekken bij dergelijke aanpassingen, een mooi streven. Wij denken wel dat het, zoals het met alles is wat je graag wilt dat anderen doen, de kunst is om mensen er toe te verleiden en het ze gemakkelijk te maken. Verplichtingen stellen motiveert mensen over het algemeen niet. Er zijn gemeentes die subsidies geven aan inwoners die regenwater willen afkoppelen, of die bijvoorbeeld regentonnen beschikbaar stellen. Liever verleiden dan verplichten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners te ondersteunen bij initiatieven op dit gebied.

Slim

Ik eindig met waar ik mee begon, de tweespalt die we hebben met water. We willen er van genieten en er geen last van hebben. De gemeente heeft die twee dingen mooi samengebracht in de fotowedstrijd na wateroverlast. Veel mensen voeren in bootjes en hadden plezier met water dat op dat moment niet op die plek hoorde. De leukste foto kreeg een prijs. Met de foto’s kon de gemeente zien waar het mis was gegaan. Twee werelden slim gecombineerd.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens