Door Ida Gerda Emmens op 11 november 2013

Vragen PvdA over samenwerking op gebied van recreatie

In het Dagblad van het Noorden van vandaag lezen wij dat de gemeenten Westerveld en De Wolden de handen ineen slaan in ‘het nationale park van Drenthe’. Het doel is meer toeristen trekken naar Zuidwest-Drenthe, meer overnachtingen en meer dagbestedingen. De gemeente Hoogeveen stelt in de onlangs vastgestelde beleidsnotitie Recreatie en Toerisme dat er voor Hoogeveen kansen liggen op dit gebied. Ook wordt gesteld dat samenwerking met onder andere buurgemeentes van groot belang is. Bovendien zijn de gemeentes Hoogeveen en de Wolden van plan om in de toekomst steeds meer te gaan samenwerken.

Naar aanleiding hiervan hebben wij het College van B&W een aantal vragen gesteld. We vragen ons af of Hoogeveen op de hoogte is van deze samenwerking, en of er wellicht mogelijkheden zijn voor Hoogeveen om hierbij aan te sluiten. Ook Hoogeveen ligt in Zuidwest-Drenthe, en heeft de toerist andere dingen te bieden dan de genoemde dorpen. Het is goed om samen te werken, en gezamenlijk in te zetten op de vele voordelen van dit mooie gedeelte van Nederland. Wij zouden graag zien dat het College dit voortvarend oppakt.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens