Vragen over woningbouw Sterrenpark Krakeel

Door Ida Gerda Emmens op 29 september 2017

De bewoners van Krakeel zijn niet blij met geplande woningbouw in het Sterrenpark. Plannen van tien jaar geleden zijn weer uit de kast gehaald en lijken nu te worden uitgevoerd. Hiermee dreigen de leefbaarheid van het park en de activiteiten rond het pierenbadje in het gedrang te komen. De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

In 2007 is Woonconcept Vastgoed met de gemeente overeengekomen dat op een aantal plekken in Krakeel woningen worden gebouwd. Eén van deze plekken is in de buurt van het pierenbadje.

In tien jaar gebeurt veel

In die tien jaar is er in Krakeel veel gebeurd. Jarenlang is fors in geïnvesteerd door gemeente en Woonconcept, in nauw overleg met de bewoners. In het hart van de wijk ligt het Sterrenpark. Door de bewoners is het park opgeknapt en ingericht. Het park is echt een ontmoetingsplaats voor de wijk geworden, met onder andere het druk bezochte pierenbadje.

Pierenbadje afgesneden

Als de plannen doorgaan, wordt het pierenbad afgesneden van het park en verdwijnen de ruime zichtlijnen in het park. Bovendien bevindt het pierenbadje zich dan zo ongeveer in de achtertuin van de nieuwe woningen. Daarmee is er minder ruimte voor het pierenbadje beschikbaar en is de kans op overlast groter. Een mooie plek voor de kinderen van Krakeel dreigt daarmee veel minder aantrekkelijk te worden en in het ergste geval te verdwijnen.

De bewoners maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het pierenbadje en de leefbaarheid van het Sterrenpark. Zij voelen zich bovendien overvallen en niet gehoord. Intussen is er een actiegroep actief. Die heeft onder andere een petitie gestart die al door honderden mensen is ondertekend.

Betrek de bewoners

In augustus hebben we met de bewonersgroep van Krakeel gepraat. Wij begrijpen hun zorgen en zijn het met hen eens dat gekeken moet worden alternatieven, in overleg met de inwoners. Het kan niet zo zijn dat plannen die tien jaar geleden zijn gemaakt, worden uitgevoerd zonder opnieuw naar de situatie te kijken. De situatie in Krakeel en in het Sterrenpark is heel anders dan tien jaar geleden. De bewoners zijn niet tegen woningbouw. Ze willen wel graag meedenken en meepraten, zodat de woningbouw niet te koste gaat van leefbaarheid en speelgelegenheid voor kinderen.

Wij willen van het College weten of ze bereid zijn in gesprek te gaan met Woonconcept Vastgoed en de bewoners om te kijken naar alternatieven.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens