19 juni 2015

Voorjaarsnota in raad besproken

Gister stond de voorjaarsnota op de agenda van de raadsvergadering. Hoewel het document dikker is dan dat van vorig jaar, is het er allemaal niet veel duidelijker op geworden. We vinden dat over de inhoud van het beleid veel dingen onduidelijk zijn. Bovendien zijn veel onderwerpen die een lastige discussie lijken te gaan worden uitgesteld.

Wij hadden een aantal speerpunten: we willen graag weer klankbordgroepen waarin raadsleden informeel worden geïnformeerd over de voortgang van zaken in het sociaal domein: jeugdzorg, Wmo, Participatiewet. De wethouder vindt dit een goed idee, dus er wordt vervolg aan gegeven.

Samen met het CDA, Gemeentebelangen en de ChristenUnie hadden we een motie voorbereid om beweging te krijgen in de situatie van de Peddelaars. Deze Hoogeveense wieler- en skeelervereniging zou verhuizen, maar dat leek helemaal van de baan. De huidige locatie heeft zo veel beperkingen, dat het niet toekomstbestendig is. De wethouder heeft toegezegd te gaan praten met de Peddelaars en bij de begroting te komen met een voorstel om de problemen op te lossen.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor Wolfsbos. Daar moet zeker iets gebeuren. Kinderen zitten ’s winters in de kou en moeten als het stevig vriest naar huis. Het College zou met betrokkenen in gesprek gaan. Wij vinden dat dit op korte termijn  moet gebeuren, de situatie is nijpend daar.

Lees hier onze volledige bijdrage: PvdA Hoogeveen bijdrage Voorjaarsnota 2016-2019