Door Klaas Smid op 10 februari 2014

VMBO en MBO hoog op de agenda bij de PvdA

In een regenachtig Hoogeveen haal ik Tweede Kamerlid Tanja Nadjanansing op van de trein, woordvoerster namens de PvdA voor het VMBO en MBO. Ze heeft zich al op de hoogte gesteld van Hoogeveen, maar laat zich graag bijpraten. De grote werkloosheid in de gemeente, het lage opleidingsniveau. De forse opdracht die er ligt voor de gemeente om mensen met een beperking aan de slag te helpen.

We delen de opvatting dat het VMBO en vervolgens het MBO voor onze jongeren van groot belang is om een stevige positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Tanja geeft elke maandag les op een VMBO-opleiding in Amsterdam. Ze kent dus de praktijk en laat dat merken in de vragen die ze stelt. Erik Bouwknegt en Ankie Benjamins van het Drenthe College vertellen over het beroepsoriëntatieproject, succesvol in het weer toeleiden van uitvallers uit het MBO naar een opleiding of de arbeidsmarkt. Toegesneden op de vraag vanuit de gemeente om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Met toegewijde docenten die weten te motiveren. Aan de orde komt ook hoe we beter gebruik kunnen maken van middelen van de Rijksoverheid om die direct in te zetten voor dergelijke projecten. Tanja noteert driftig, goede voorbeelden neemt ze graag mee naar Den Haag.

Alfa college en KARgo!

Op het Alfa College worden we rondgeleid door de nieuwe techniekvleugel. Jan Berend van der Wijk, Jeannette van Ommen en Klaas Berends lichten toe wat het Alfa College te bieden heeft. Vervolgens zetten we koers richting KARgo!, de praktijkleerplaats voertuigentechniek. Hier is ook een onderdeel van het VMBO Roelof van Echten ondergebracht om de aansluiting tussen VMBO en MBO te versoepelen. Techniek kan heel leuk zijn en het verbeteren van het imago brengt hopelijk meer jongeren tot de keuze voor techniek. Juist ook omdat de arbeidsmarkt hen in de nabije toekomst hard nodig heeft. In de garage auto’s die dienen om de jongelui het vak bij te brengen. Maar ook een gigantische tractor die de aandacht trekt van de Amsterdamse Tanja. Intussen hebben ook Krijn Houwing (VMBO Wolfsbos/Harm Smeenge) en Roland Baas (VMBO/Roelof van Echten) zich bij het gezelschap gevoegd.

Volwaardige plek

Hoe verbeteren we de positie en het beeld van het VMBO? Wat moet er gedaan worden om de leerlingen op niveau 1 en 2 goed te begeleiden naar een volwaardige plek in de samenleving? Hoe kunnen we de instroom naar technische opleidingen vergroten? Hoe is het mogelijk te maken dat er ‘gestapeld’ kan worden, zodat doorstroming vanuit MBO naar HBO mogelijk blijft? Stellen we niet te hoge eisen aan studenten in het MBO die goed zijn in hun vak, maar een bepaald niveau taal en/ of rekenen niet halen en daardoor geen einddiploma? Terug naar het vakdiploma?

Samenwerken

Tanja komt met het voorbeeld vanuit haar praktijk. Een Amsterdamse leerlinge die tot de beste bloembindsters in de hoofdstad kan worden gerekend, maar moeite heeft met spelling. Geen einddiploma, maar wel een vakvrouw met grote mogelijkheden. Vraagstukken waar alle betrokkenen vanuit hun positie vol betrokkenheid mee bezig zijn. Goed om de lokale ervaringen uit te wisselen met een Kamerlid dat daarmee aan de slag kan en wil. We spreken af contact te houden en elkaar op de hoogte te houden. Tanja nam afscheid met de woorden: “Ik was onder de indruk van de motivatie om het gesprek met elkaar te willen voeren, zowel de gemeente als de scholen als het bedrijfsleven. Er is een mooi begin. Ik vond de samenwerking VMBO MBO zéér interessant, en ben van plan de good practices die ik heb gehoord te gebruiken in mijn Kamerwerk.”

Klaas Smid

Klaas Smid

Klaas Smid is geboren en getogen in Hoogeveen. Hij is getrouwd met Evelien en zij hebben een dochter Inez  en een zoon Lars. Klaas groeide op in de Verzetsbuurt en bezocht de lagere school aan de Kerkstraat.  Klaas kreeg anders dan zijn ouders, die vanaf 12-jarige leeftijd financieel moesten bijdragen in het gezin, kans wel

Meer over Klaas Smid