Door Ida Gerda Emmens op 6 oktober 2014

Veel veranderingen door Participatiewet

Van de drie decentralisaties die op ons af komen, lijkt de Participatiewet de minste impact te hebben, althans dat is de suggestie in de nota. De Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong worden samen gevoegd in de Participatiewet. In het beleidsplan wordt gezegd dat het gaat om een nieuwe instroom van 20 jongeren met een arbeidsbeperking per jaar, en 10 ouderen met een arbeidsbeperking. Dan hebben we het alleen over de nieuwe instroom. Maar hoe gaat het met de mensen met een arbeidsbeperking die nu vaak tot volle tevredenheid werken naar vermogen?

Het gaat om kwetsbare inwoners, met vaak meervoudige problematiek die extra hulp nodig hebben. Er wordt onder andere ingezet op één ‘levens’ coach, met als voordeel dat er niet steeds wisselingen plaatsvinden. Een goede zaak. Aan de andere kant wordt wel ingezet op tijdelijk werk. We vragen ons af of tijdelijk werk voor deze doelgroep zo geschikt is. Wij denken dat we juist voor deze doelgroep moeten inzetten op langer durende verbintenissen, zeker in de gevallen waar maatschappelijk actief zijn het belangrijkste doel is.

De ambities en uitgangspunten zijn mooi. Maar hoe reëel is het om uit te gaan van de grondslag ‘Iedereen die op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, vindt daar daadwerkelijk zijn plek’? Dat willen heel veel mensen heel graag op dit moment. En ook het uitgangspunt ‘dat hoger opgeleiden de lager opgeleiden niet moeten verdringen’, lijkt niet echt van deze tijd. Werkgevers hebben het voor het uitkiezen, en kijken naar de beste prijs/kwaliteit verhouding, vanuit hun perspectief te begrijpen.

Medewerkers van Alescon maken zich zorgen. Wie een vast contract heeft, kan blijven. Voor wie een tijdelijk contract heeft, is dat nog maar de vraag. Voor de korte termijn is het geregeld. Het bedrijfsleven wordt verplicht te zorgen voor beschutte werkplekken. Wij vinden dat de gemeente hier ook een belang en dus een rol heeft. Voor heel veel mensen zijn het spannende en onzekere tijden. We gaan ervan uit dat de gemeente Hoogeveen al het mogelijke doet om de mensen die dat nodig hebben een flinke steun in de rug te geven, en zullen dat positief kritisch blijven volgen.

Ook hebben we er nadrukkelijk op gewezen dat er goed moet worden ingezet op het begeleiden van de mensen die dat nodig hebben, in meer of mindere mate. Enerzijds gaat het er om wat de klant nodig heeft om (weer) aan het werk te komen, anderzijds kijken we naar de behoefte van de omgeving. Dat vraagt specifieke inzet en kennis van zaken.

 

 

 

 

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens