Door Inge Oosting op 28 juni 2013

Startnotitie Cultuurvisie met verschillende scenario’s

Het College van Hoogeveen werkt aan de Cultuurvisie. Gisteravond is de startnotitie in de raad besproken. In onze bijdrage hebben we gepleit voor het uitwerken van verschillende scenario’s, , met een  scherper kader en meer onderbouwing en uitwerking van inhoudelijke, organisatorische, financiële en personele consequenties. De wethouder heeft dit toegezegd.  Wij zijn voorstander van één nieuwe organisatie in het culturele domein.  Bij het inrichten en vormen daarvan zien wij een duidelijke regierol voor de gemeente, met name op de procesvoering.

Lees hier onze volledige bijdrage: Bijdrage visie cultuur 27 juni 2013