Door Klaas Smid op 19 januari 2013

Smidweb – januari 2013

Klaas Smid (fb)Het nieuwe jaar is al weer op gang gekomen. Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Wat zal ons politiek gezien 2013 brengen? Komt er uitzicht op een uitweg uit de financiële en economische crisis? Weet het nieuwe kabinet inderdaad bruggen te slaan? Hoe vinden we een goede balans in gedeelde en individuele verantwoordelijkheid? Blijven we vastzitten in pessimisme of zien we ook kansen?

Nieuw perspectief
Het perspectief is inmiddels ingrijpend gewijzigd. Ongebreidelde groei is niet meer aan de orde. Uitzicht op al maar meer, meer, meer gaat niet meer op. Juist dan komt het er op aan een visie op de toekomst te hebben. Verder kijken dan de dag van vandaag, maar wel vandaag de ingrediënten verzamelen voor die toekomst. Voor sociaaldemocraten moet blijven gelden dat we streven naar een solidaire samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, ras, geloof of sexe, kansen heeft op een goede plek in de samenleving. Dat is gemakkelijker gezegd dan gerealiseerd, maar het blijft een inspirerende opgave. 25 jaar na het overlijden van Joop den Uyl is spreiding en een eerlijke verdeling van kennis, inkomen, bezit en macht nog altijd actueel.

Levendige discussie
De PvdA maakt weer deel uit van het kabinet en zal verantwoordelijk zijn voor ingrijpende en moeilijke besluiten. We hebben goede mensen in het kabinet en een fractie in de Tweede Kamer die onder aanvoering van Samsom een helder PvdA geluid kan vertolken. Maar laten we alsjeblieft dat toekomstperspectief niet uit het oog verliezen. Niet vervallen in technocratische oplossingen en alleen maar uitruil met liberalen! Onze inzet plaatsen in het kader van die door ons gewenste samenleving. Daarover moeten we binnen onze PvdA de discussie levendig houden.

Grote uitdagingen
Voor gemeenten staan grote uitdagingen te wachten. Belangrijke taken op de terreinen van jeugdzorg, participatie en zorg worden naar gemeenten overgeheveld. Juist omdat gemeenten het dichtst bij burgers kunnen staan, is dat in principe een positieve ontwikkeling. Het moet echter wel met minder middelen en vanuit een geheel ander gezichtspunt. Vanuit de filosofie dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leven, maar ook voor de samenleving als geheel. Hoe organiseren en stimuleren we die laatste bijdrage? Daar komt het op aan! Waarbij we altijd het belang van de kwetsbaren in de samenleving voor ogen moeten hebben. Moeten nadenken over hoe zij echt geholpen worden. Het vormgeven aan die solidaire samenleving kan niet zonder dat ook de kansrijken en succesvolle burgers daarin willen investeren.

Het gaat om mensen
De PvdA is opgericht om juist de verbinding tussen bevolkingsgroepen tot stand te brengen en hoe ingewikkeld ook, dat vraagt innovatieve, creatieve en duurzame antwoorden. In een wereld en een samenleving die zeer dynamisch is. Altijd gaat het om mensen en hun welzijn. Daar staan we als PvdA Hoogeveen voor. Volop te doen dus in 2013! Mijn webvolgers wens ik vooral een gezond 2013 en heel veel inspiratie om creatief de kansen te pakken.

Klaas Smid, januari 2013

Klaas Smid

Klaas Smid

Klaas Smid is geboren en getogen in Hoogeveen. Hij is getrouwd met Evelien en zij hebben een dochter Inez  en een zoon Lars. Klaas groeide op in de Verzetsbuurt en bezocht de lagere school aan de Kerkstraat.  Klaas kreeg anders dan zijn ouders, die vanaf 12-jarige leeftijd financieel moesten bijdragen in het gezin, kans wel

Meer over Klaas Smid