Door Hendrikus Loof op 1 juli 2013

Samenwerking Hoogeveen en de Wolden noodzaak

Afgelopen donderdagavond, 27 juni, stond de beoogde samenwerking tussen onze gemeente met die van De Wolden op de agenda van de laatste raadsavond voor het zomerreces. De PvdA-fractie pleit al geruime tijd voor het verbreden van de gemeentelijke horizon. Met het oog op de vele taken die de Rijksoverheid bij de gemeentes over de schutting kiepert, is de noodzaak voor samenwerking met andere gemeentes alleen maar toegenomen.

Hoogeveen en De Wolden hebben elkaar de laatste maanden gevonden in een innig pas de deux waarbij het resultaat moet zijn dat op 1 januari 2015 beide ambtelijke organisaties in elkaar opgaan. De gemeentes blijven bestaan, inclusief alle bijbehorende eigen diensten, loketten en locaties. Ook blijven er twee gemeenteraden en twee colleges. Alleen de werkorganisatie wordt dus één. In de raadsavond zijn de kaders waarbinnen de samenwerking gestalte moet krijgen besproken en door de raad vastgesteld. Dat gebeurde op dezelfde avond ook in De Wolden. Beide raden zijn akkoord gegaan. Onze fractie heeft een compliment uitgedeeld aan de projecttrekkers vanwege het tempo waarbinnen de klus wordt geklaard maar zeker ook vanwege de inhoud van het raadsvoorstel. Verder hebben we uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor externe communicatie over de samenwerking: de inwoners van Hoogeveen en De Wolden moeten actief worden bijgepraat en geïnformeerd over deze ontwikkeling. Burgemeester Loohuis nam deze aanbeveling van harte over en zal dit in de projectorganisatie aan de orde stellen.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Overleg met enthousiaste partijgenoten, een goed debat in de gemeenteraad en ook van warm weer. Sterk in          Coachen, delegeren en (soms) analyseren. Motto  Eerlijk delen! Werk  Gebiedsontwikkelaar bij een woningstichting. Vrije tijd        Uitrusten, lezen, concerten bezoeken… Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De achtertuin.

Meer over Hendrikus Loof