Door Hendrikus Loof op 30 mei 2013

Samen aan de slag met werkgelegenheid

In onze bijdrage voor de voorjaarsnota hebben we de andere fracties en het College opgeroepen om samen aan de slag te gaan met het behoud en bevordering van werkgelegenheid. Door de krachten te bundelen wordt de aanpak sterker kunnen we wellicht meer. De andere fracties en het College vinden het een goed initiatief. We gaan nog voor het zomerreces een eerste bijeenkomst hierover beleggen. We realisteren ons dat we geen ijzer met handen kunnen breken, maar door de krachten te bundelen staan we sterker dan wanneer we allemaal apart actie ondernemen.

Lees hier onze Bijdrage Voorjaarsnota 2014

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Overleg met enthousiaste partijgenoten, een goed debat in de gemeenteraad en ook van warm weer. Sterk in          Coachen, delegeren en (soms) analyseren. Motto  Eerlijk delen! Werk  Gebiedsontwikkelaar bij een woningstichting. Vrije tijd        Uitrusten, lezen, concerten bezoeken… Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De achtertuin.

Meer over Hendrikus Loof