28 februari 2015

Rode taart voor sportcommissie De Weide

De PvdA was afgelopen zaterdagmiddag in De Weide op campagne voor de komende Staten- en Waterschapsverkiezingen op 18 maart. Het is inmiddels een goede gewoonte om bij die gelegenheid lokale initiatieven in het zonnetje te zetten. Dit keer viel de eer te beurt aan de sportcommissie van wijkvereniging De Weide. De sportcommissie organiseert sinds enkele jaren de Weideblik wandeltocht en trekt daarbij deelnemers vanuit het hele land. De wandeltocht wordt hoog gewaardeerd in wandelkringen vanwege de professionele wijze waarop vrijwilligers de organisatie ter hand nemen. Hendrikus Loof, lokaal PvdA kandidaat voor de Statenverkiezingen, overhandigde de leden van de sportcommissie een rode taart en complimenteerde hen met het succes en de behaalde resultaten.