Regenbooggemeente moet zichtbaar zijn in beleid

Door Wolter Dekker op 9 oktober 2017

Woensdag 11 oktober is het Coming Out Day, de dag dat er aandacht is voor het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Helaas is het ook in 2017 nog steeds niet vanzelfsprekend dat dit geaccepteerd wordt en is er nog steeds extra aandacht voor nodig.

In oktober 2016 werd Hoogeveen een Regenbooggemeente. Als PvdA waren we mede-indiener van de motie die dit regelde. De motie betekent dat er speciale aandacht wordt gevraagd voor de LHBT-doelgroep. In Hoogeveen zijn stappen gezet.

Meer dan een vlag op het stadhuis

We doen nu mee aan activiteiten zoals de Regenboogweek, en we gaan zelfs een keer vaker de Regenboogvlag uitsteken dan in de motie werd gevraagd. Allemaal prima! Hier zijn we blij mee. Maar Regenbooggemeente zijn is meer dan de vlag op het stadhuis of het zichtbaar meedoen aan activiteiten. Het gaat er vooral om dat het LHBT-beleid zichtbaar en meetbaar is geïntegreerd in al het beleid van de gemeente, zoals bijvoorbeeld jeugd- en ouderenbeleid.

Informatie van het College

Het College zegde toe dat de raad in het najaar verder geïnformeerd zou worden over de stand van zaken. De PvdA verwacht hierover dan ook op korte termijn informatie van het College. Dan zullen we ook beoordelen of er ook beleidsmatig voldoende vorderingen zijn gemaakt.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker