Door Ida Gerda Emmens op 13 december 2013

Hoogeveen moet aanhaken bij recreatie Westerveld en De Wolden

 

Op 11 november lazen we in de krant dat de gemeenten Westerveld en De Wolden de handen ineen slaan in ‘het nationale park van Drenthe’. Het doel is meer toeristen trekken naar Zuidwest-Drenthe, meer overnachtingen en meer dagbestedingen. De gemeente Hoogeveen stelt in de onlangs vastgestelde beleidsnotitie Recreatie en Toerisme dat er voor Hoogeveen kansen liggen op dit gebied. Ook wordt gesteld dat samenwerking met onder andere buurgemeentes van groot belang is. Bovendien zijn de gemeentes Hoogeveen en De Wolden van plan om in de toekomst steeds meer te gaan samenwerken. Dus waarom doet Hoogeveen niet mee met De Wolden en Westerveld?

Alle reden voor ons om naar aanleiding van dit bericht vragen te stellen aan het College. Deze week ontvingen we de antwoorden. Het College is op de hoogte van dit samenwerkingsverband en geeft aan hierover in gesprek te zijn met Westerveld en De Wolden. Citaat: “In de beleidsnotitie recreatie en toerisme 2013 -2017, Gastvrij Hoogeveen staat de mogelijkheid van het meeliften in de campagne ‘het nationale park van Drenthe’ nadrukkelijk vermeld. In het actieprogramma recreatie en toerisme wordt dit nader uitgewerkt. De gesprekken hierover vinden momenteel plaats en de uitkomst hiervan krijgt zijn beslag in het voornoemde actieprogramma.”

Dit actieprogramma staat in januari op de raadsagenda. Wij wachten vol spanning af!

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens