16 september 2015

Raad staat open voor extra opvang vluchtelingen

Het is een bekend gegeven dat de AZC’s in Nederland niet berekend zijn op de hoeveelheden vluchtelingen die momenteel naar Nederland komen. Dit houdt verband met eerdere vermindering van de capaciteit maar het is wel een probleem dat nu speelt. Daarom is er op diverse plaatsen tijdelijke opvang gecreëerd, zoals in Hoogeveen in De Grittenborgh.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft pas geleden de gemeenten gevraagd om meer extra opvang te realiseren. Vluchtelingen worden nu opgevangen in grote loodsen en hallen. Maar als mensen niet terug kunnen, en opvang langer nodig is, hebben mensen behoefte aan een eigen ruimte.

Dependance openen

De meerderheid van de Hoogeveense gemeenteraad vindt dat we niet onze ogen kunnen sluiten voor de problemen van die mensen. Hoogeveen heeft weliswaar al een AZC maar als er meer ruimte nodig is willen deze partijen een daad stellen. Een groot deel van de Hoogeveense bevolking heeft de nieuwkomers in het huidige AZC warm welkom geheten. Ook zien steeds meer mensen de voordelen van een AZC binnen de gemeentegrenzen. Vanuit ons bestaande AZC zou tijdelijk een dependance geopend kunnen worden om meer mensen op een menswaardige manier op te vangen. Iedere extra plek is immers meegenomen.

Gezamenlijke motie

Via een gezamenlijke motie vragen SP, GL, CDA, CU, D66 en PVDA donderdag het college om open te staan voor initiatieven voor uitbreiding van de hulp aan vluchtelingen. Sommige van deze partijen hopen op deze manier ook een voorbeeld te zijn zodat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.