9 november 2013

Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds voor Hoogeveen?

De raad heeft afgelopen donderdag het voorstel van PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 om deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds met algemene stemmen aangenomen. Hierbij kan de extra beleidsruimte die het Kabinet biedt voor de uitvoering van armoedebeleid, inclusief de daarbij horende financiën, worden ingezet.

Sinds 2012 is het voor gemeenten mogelijk om aan te sluiten bij de genoemde fondsen. Het Jeugdsportfonds het Jeugdcultuurfonds  creëren kansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, of niet kunnen deelnemen aan cultuur. Het college gaat de mogelijkheden tot deelname op korte termijn onderzoeken.