7 maart 2017

PvdA zet internationale vrouw in de bloemen

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag (op 8 maart) hebben de PvdA vrouwen in Hoogeveen Rozi Sheikh verrast met een mooie bos rode rozen.

Zij is één van de vrouwen van de Rainbow Ladies in Hoogeveen, een gekleurd gezelschap met 18 nationaliteiten. De vrouwen ondernemen niet alleen samen activiteiten, ze helpen en steunen elkaar ook op allerlei manieren.

Internationale vrouwendag werd in 1912 door de sociaal democratische vrouwenorganisaties voor het eerst in Nederland gehouden, om aandacht te vragen voor solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld, toen vooral gericht op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Fractievoorzitter Inge Oosting: “De strijd is nog niet gestreden. Nog steeds moeten we stevig inzetten op de positie van vrouwen, vooral als het gaat om economische zelfstandigheid, zorg en arbeid, en het voorkomen van armoede, seksueel geweld, discriminatie en racisme. Vanuit de PvdA Statenfractie is bijvoorbeeld het initiatief ontstaan om onderzoek te doen naar de belemmeringen die vrouwen nog steeds ondervinden. Een goede stap om de positie van vrouwen verder te verbeteren.”

“Bij economische zelfstandigheid gaat het bijvoorbeeld om gelijke beloning van mannen en vrouwen. Vrouwen in dezelfde functie verdienen nog altijd minder. Ook zijn er nog steeds te weinig vrouwen in topfuncties en in de politiek. In het verlengde hiervan gaat de PvdA een motie anoniem solliciteren inbrengen in de Hoogeveense raad”, aldus raadslid Ida Gerda Emmens. Anoniem solliciteren betekent onder andere dat het niet meteen bekend is of het om een man of een vrouw gaat.