Door Mark Tuit op 17 september 2013

PvdA wil volop inzet college voor Het Hoekje Hollandscheveld

De PvdA- fractie wil dat het college zich volop inzet om provinciale gelden voor de revitalisering van het Hoekje in Hollandscheveld te krijgen. De PvdA stelt hierover vragen aan het college van B&W.

Afgelopen donderdag sprak de PvdA-fractie met een afvaardiging van de Zakenvereniging en Plaatselijk Belang Hollandscheveld. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de Hollandschevelders graag eerst uitsluitsel willen hebben over het totaal besteedbare bedrag met betrekking tot de revitalisering van het centrum van Hollandscheveld alvorens een  oordeel te willen geven over het uiteindelijke plan. Verder gaf de afvaardiging van de Zakenvereniging en Plaatselijk Belang Hollandscheveld aan het gat tussen de middelen die nu al beschikbaar zijn voor Het Hoekje en de middelen die uiteindelijk nodig zijn voor een ‘goed en wenselijk plan’ erg groot te vinden.

De PvdA ziet al geruime tijd mogelijkheden om de middelen voor Het Hoekje te verhogen via provinciale subsidies en zo tegemoet te komen aan de wens van de Hollandschevelders.

Als PvdA hebben we in het verleden herhaaldelijk gewezen op de provinciale subsidie vanuit ‘Vitaal Platteland’. We zijn benieuwd hoe het hiermee staat en welke acties het college al heeft gedaan om deze subsidie binnen te halen.

Ook hebben de Provinciale Staten van Drenthe het College van GS gevraagd om mogelijkheden te verkennen om de werkgelegenheid in en rondom Hoogeveen met financiële impulsen te versterken. Als PvdA denken we dat Het Hoekje in Hollandscheveld zo’n impuls is. We zijn benieuwd of het college deze zienswijze met ons deelt.

Mark Tuit

Mark Tuit

Woont in        Hollandscheveld Krijgt energie van    M’n gezin, familie en vrienden. Sterk in          Samenwerken. En als ik iets doe wil ik het ook goed doen, anders doe ik het liever niet. Motto  Kop d’r veur ! Werk  Projectleider IVN [Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid] Vrije tijd        Voetbal. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De bossen

Meer over Mark Tuit