Door Ida Gerda Emmens op 20 december 2016

PvdA wil gemeentegids blijven ‘brengen’

We zijn blij dat de gemeente vanaf 2017 stopt met de huis-aan-huisverspreiding van de gemeentegids. Als het aan de gemeente ligt, is de gids uitsluitend af te halen op het gemeentehuis. Dat gaat ons te ver. Wij willen dat de gemeentegids op aanvraag wordt toegezonden.

De gemeente stopt met de verspreiding huis-aan-huis in het kader van duurzaamheid en vanwege de digitalisering van de samenleving. Inwoners die toch een papieren gemeentegids willen hebben, moeten die zelf afhalen in het gemeentehuis.

Vanuit het oogpunt van de toegankelijkheid van de informatievoorziening, vinden we dit wat erg kort door de bocht. Voor sommige inwoners kan het lastig zijn om naar het gemeentehuis te gaan om de gids op te halen. We zouden daarom graag zien dat de gids op verzoek wordt toegestuurd en dat er een stapeltje gidsen komt te liggen in bijvoorbeeld dorps- en buurthuizen en in zorgcentra. Dan kunnen mensen ze van daar meenemen.

Het duurzaamheidsstreven juichen we toe. De aanpassing die wij voorstellen, is voor de gemeente echter een kleine moeite en maakt het voor inwoners die prijs stellen op de papieren gemeentegids een stuk gemakkelijker.

In de raadsvergadering van donderdag 22 december hebben we hier mondelinge vragen over gesteld.

De wethouder heeft toegezegd dat wie dat wil de gemeentegids toegestuurd krijgt. Op grond van de ervaring wordt gekeken of de verspreiding moet worden aangepast, bijvoorbeeld door de gids op verschillende plekken neer te leggen.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens