7 november 2013

PvdA stemt in met begroting 2014

De PvdA vindt het een knappe prestatie dat het College de periode 2010 – 2014, naar het zich laat aanzien, met een goed financieel resultaat afsluit. Dat vereist creativiteit, niet alleen van de gemeente maar van ons allemaal. Burgerparticipatie wordt overheidsparticipatie: de overheid doet met de burgers mee en niet andersom.

Tijdens de behandeling van de VJN heeft onze fractie er sterk bij het College op aangedrongen extra werk van werk te maken. Zelf hebben we dat ook gedaan bij onze collega’s in de Provinciale Statenfractie. Een en ander heeft er in geresulteerd dat Hoogeveen en haar werkgelegenheidsproblematiek meer onder de aandacht is gekomen bij de provincie. Er zijn nu verschillende overleggen gaande tussen gemeente en provincie waarvan wij hopen en verwachten dat daar concrete initiatieven uit voortkomen die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de hoge werkloosheid in onze gemeente.

De sluiting van de Grittenborgh is één van de dieptepunten van het afgelopen jaar. Het enorme gebouw komt in het voorjaar beschikbaar en de gemeente mag met ideeën komen voor een nieuwe invulling of bestemming. We zitten niet te wachten op een financieel blok aan het been. Het is dus zaak om op zoek te gaan kansen en mogelijkheden. De PvdA fractie stelt het College voor een prijsvraag uit te schrijven voor de inwoners van de gemeente om goede en haalbare ideeën aan te leveren voor een nieuwe bestemming van het gevangeniscomplex.

Lees hier de complete bijdrage van de PvdA: Tekst PvdA fractie bij Programmabegroting 2014