Door Stan van Eck op 29 oktober 2014

PvdA stelt vragen over aanpak (jeugd)werkloosheid en wil heldere cijfers

Het terugdringen van de werkloosheid ziet de PvdA Hoogeveen als één van de belangrijkste opdrachten voor de gezamenlijke politiek. Daarom heeft de PvdA in de raadsvergadering van 23 oktober mondelinge vragen aan het college gesteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de PvdA-er Lodewijk Asscher, had kort daarvoor een dringende oproep gedaan aan gemeenten om snel met ideeën te komen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Tot 31 oktober ligt er 114 miljoen aan Europees geld klaar voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Tot verbazing van Asscher zijn er amper plannen ingediend, waardoor een groot deel van het geld weer terug zou gaan naar Europa. De fractie wilde onder meer weten of de arbeidsmarktregio waartoe Hoogeveen behoort tijdig een aanvraag zal indienen. Gelukkig beantwoordde wethouder Hiemstra (CDA) bevestigend. De PvdA heeft aangegeven in voorkomende gevallen vroegtijdig geïnformeerd te willen worden over plannen voor de aanpak van de werkloosheid.

Abracadabra

Daarnaast deed de PvdA de oproep cijfers te gebruiken die onderling vergelijkbaar zijn. Landelijk daalt de werkloosheid al vijf maanden aaneengesloten. In september was, volgens het CBS en het UWV, acht procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Volgens het college was in september tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het college spreekt niet alleen het CBS/UWV tegen, maar ook zichzelf. In het collegeprogramma van dit voorjaar werd nog gesproken over negen procent werkloosheid, tijdens een presentatie in de raadsvergadering van 23 oktober sprak het college over tien procent in maart. Kunt u het nog volgen?

Goede en objectieve rapportages

Hoogeveen kent helaas een werkloosheidspercentage dat ver boven het landelijke gemiddelde ligt (vijf procent), het college wil dat terugdringen tot maximaal 2,5 procent. Een loffelijk streven, al blijft een nog verdere terugdringing zeer wenselijk. Maar wat zijn die percentages waard als het college goochelt met cijfers? En wat heeft de raad in de huidige snel wisselende omstandigheden aan cijfers die ze standaard ruim drie maanden na afloop van een kwartaal ontvangt? We blijven hameren op het verbeteren van de werkgelegenheid voor alle Hoogeveners die nu werkzoekende zijn en voor de Hoogeveense scholieren die straks graag aan de slag willen. Om te zien wat het effect van de acties is, zijn goede en objectieve rapportages onmisbaar.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck