Door Wolter Dekker op 16 april 2013

PvdA positief kritisch over stimuleringsplan bouw

In de afgelopen Raadsvergadering was het Stimuleringsplan Bouw Hoogeveen aan de orde, het kan u haast niet zijn ontgaan. In dit plan wordt een aantal voorstellen gedaan om te proberen de woningbouw uit het slop te halen en mensen tot het investeren in hun huis te bewegen. Met de meeste van deze voorstellen kon de PvdA fractie prima uit de voeten. We hadden wel een paar kritische noten (bijna als enige fractie).

  • De bijdrage van de ondernemers is erg beperkt. Behalve een korting op de kavelprijs in Erflanden zien we verder geen bijdrage. Wij vinden dit teleurstellend. We hebben de ondernemers dan ook opgeroepen actief mensen te verleiden tot het doen van investeringen en niet alleen mee te liften op het plan van de gemeente.
  • De Pvda-fractie heeft het idee dat sommige maatregelen niet echt crisis-gerelateerd zijn maar er als het ware aan de haren bij gesleept zijn. Een daarvan is het voorstel de bouwregels voor kleine bouwwerken te vereenvoudigen. Het betekent dat de bouwtechnische toets  voor kleine bouwwerken aan de voorkant vervalt (net als nu al aan de achterkant van het pand).  Wij zijn bang voor verrommeling. Na enig beraad hebben we alsnog besloten hiermee akkoord te gaan, het is eerst voor een jaar. We houden wel  nadrukkelijk de vinger aan de pols.
  • We hebben tegen de tijdelijke instandhoudingstermijn voor ongewenste ontwikkelingen bestaande bedrijven gestemd.  Deze heeft als doel ongewenste ontwikkelingen bij bestaande bedrijven tijdelijk in stand te laten omdat zij vanwege de economische omstandigheden niet kunnen verplaatsen.  Het CDA probeerde tijdens een interruptie nog even te doen alsof wij dus liever bedrijven failliet zouden zien gaan. Dit is vanzelfsprekend flauwekul. Wij vinden dat de gemeente deze ontwikkelingen echter niet heeft veroorzaakt en zien geen reden deze maatregel te steunen.
  • De PvdA fractie is tevens sceptisch over het afschaffen van welstand voor bepaalde gebieden. Wij geloven niet dat de welstand nu een grote blokkade voor bouwactiviteiten oplevert.
  • We wilden zekerheid over de leerwerkplaatsen voor mensen die worden opgeleid in de bouw. Deze toezegging heeft de wethouder ons gedaan. In het plan wordt hierin voorzien. Het gaat ons als PvdA-fractie niet alleen om de bouw van nu, maar ook om de bouw straks en de werknemer van de toekomst!

Wij hopen dat de aangenomen voorstellen leiden tot een forse impuls van de bouw in Hoogeveen. Uiteindelijk moeten we het immers samen doen. Politiek, ondernemers en burgers! De PvdA-fractie heeft hier met haar positief kritische benadering graag haar steentje aan bijgedragen.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker