Door Stan van Eck op 8 september 2016

PvdA-motie toegankelijkheid raadsbreed aangenomen

Mede geïnspireerd door het werkbezoek van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk is de fractie actief aan de slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Dat resulteerde onder meer in een raadsbreed ondersteunde motie.

De Tweede Kamer heeft eind januari 2016 besloten het VN-verdrag van Rechten van Mensen met een Beperking te ratificeren. Dat was vrij laat, maar liefst 164 landen gingen Nederland al voor. Het goede nieuws is dat we in Nederland een stuk verder gaan dan het verdrag. In Nederland is toegankelijkheid de (wettelijke) norm, ontoegankelijkheid is de uitzondering.

Gelijke rechten

Het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat over veel meer dan toegankelijkheid; het is een burgerrechtenverdrag, gericht op gelijke rechten voor mensen met en zonder een beperking.

Toegankelijkheid is ook meer dan dat rolstoelers ergens in of door kunnen. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen met slecht zicht of gehoor. Ook moet er aandacht zijn voor de belemmeringen die mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening ervaren. Toegankelijkheid gaat soms over een plankje voor een drempel, maar het gaat ook over (vol)waardige deelname.

8.250 Hoogeveners

Ongeveer vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. Op een inwonertal van 55.000 betreft het 8.250 inwoners van onze gemeente. Toegankelijkheid raakt ook partners, begeleiders en andere mensen in de omgeving. En uiteindelijk heeft iedereen baat bij een goede toegankelijkheid.

In de motie wordt het college opgeroepen voor 1 november een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid op te stellen. In overleg met de doelgroep en hun organisaties moet het college knelpunten, wettelijke plichten, financiële middelen en bestaande goede voorbeelden inventariseren. Binnenkort komen we met nieuwe initiatieven op dit belangrijke thema.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck