Door Stan van Eck op 9 november 2015

PvdA maakt zich sterk voor ‘blijverslening’

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen. De financiering om de woningaanpassingen die daarvoor nodig zijn te kunnen realiseren, is vaak een probleem. De PvdA roept het college van B&W op een zogenaamde ‘blijverslening’ te introduceren in Hoogeveen.

Waar de bekende starterslening helpt om een eerste koopwoning te betrekken, helpt de blijverslening om in de eigen koopwoning te kunnen blijven wonen. In beide gevallen loopt de financiering via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Gemeenten kunnen deze diensten afnemen van het SVn. Hoogeveen maakt al gebruik van de mogelijkheid tot een starterslening.

Vertrouwde woning, vertrouwde buurt

Ouderen met een koopwoning en een bescheiden inkomen zitten vaak als het ware gevangen in hun eigen woning. Ze willen graag in hun eigen woning in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen, maar hebben onvoldoende financiële middelen om de woning aan te passen. Het realiseren van bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer op de begane grond kost zo vijftienduizend euro. Dat geld hebben ze niet op de bank staan en een hypotheek krijgen ze niet meer op hun leeftijd.

Het vermogen van deze groep ouderen zit in het eigen huis. Vaak is de hypotheek al afgelost. Hier wordt gebruik van gemaakt bij de blijverslening. De gemeente verstrekt de bij de SVn verkregen blijverslening aan de woningbezitter zodat deze zijn woning aan kan passen. In ruil daarvoor krijgt de gemeente het recht van eerste hypotheek. Bij verkoop van de woning krijgt de gemeente haar geld terug.

Een mooie manier om van een gewone woning een ouderenwoning te maken. Het kost de samenleving bijna niets. Er is alleen sprake van rentekosten. Een blijverslening bespaart zelfs kosten als geen (extra) gebruik gemaakt hoeft te worden van zorg aan huis of een verhuizing naar een aangepaste woning niet nodig is.

Stevig verankeren

De blijverslening is een initiatief van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Dit team onder leiding van Marnix Norder, voormalig PvdA-wethouder van Den Haag, is ingesteld door minister Stef Blok (volkshuisvesting) en staatssecretaris Martin van Rijn (zorg). Het team heeft de opdracht de problematiek rond langer zelfstandig wonen beter op de agenda te krijgen bij onder meer gemeenten en woningbouwverenigingen.

De PvdA Hoogeveen heeft zich de afgelopen periode intensief verdiept in de problematiek en zal in de raadsvergadering van 19 november via een motie het college verzoeken de blijverslening stevig te verankeren in de nog op te stellen woonvisie, maar daar niet op te wachten en de blijverslening nu al af te nemen van de SVn. Geprobeerd wordt met zoveel mogelijk partijen de motie samen in te dienen.

Ook de ouderenwerkgroep van de PvdA Drenthe houdt zich actief bezig met het onderwerp langer zelfstandig wonen.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck