PvdA Hoogeveen: ‘Zet project ijsbaan/zwembad stop’

16 oktober 2018

Het rapport van de Rekenkamercommissie bevestigt het standpunt dat de PvdA al vanaf 2017 heeft ingenomen op alle onderdelen. Het plan voor een gecombineerde bouw ijsbaan/zwembad heeft heel veel tekortkomingen en grote, onbeheersbare financiële risico’s. Dat maakt het zowel inhoudelijk als financieel geen voldragen plan. Deze dramatische feiten kunnen maar tot één conclusie leiden: het project moet worden stop gezet.

De conclusies van de Rekenkamercommissie liegen er niet om. Samengevat: het college heeft de raad op verschillende momenten onvoldoende en niet juist geïnformeerd. Ook was het voor de raad niet duidelijk of en wanneer nog kon worden bijgestuurd.

De BAM-deal van vier miljoen euro was juridisch helemaal niet mogelijk. Over het vervallen van de deal, en dus een extra kostenpost van die vier miljoen, is de gemeenteraad pas maanden later geïnformeerd.

De obligatielening lijkt gebakken lucht en heeft evenals het businessplan een zeer hoog financieel risico. Het projectmanagement blijkt niet op orde en de projectplanning ontbreekt. De risico’s zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt, en daarmee ook de gevolgen ervan. Dat leidt ertoe dat er ook geen maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken. Deze risico’s kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro, bovenop de nu al bekende investering van ruim 30 miljoen euro. De inwoners van Hoogeveen betalen hier vroeg of laat de rekening voor.

Fractievoorzitter Inge Oosting: ‘Een project als dit, waar meer dan 30 miljoen euro mee gemoeid is, vereist een goede en gedegen voorbereiding, een volledige risicoanalyse en een besluit door de gemeenteraad dat is gebaseerd op juiste en complete informatie. Daar is absoluut geen sprake van geweest. Dit zegt wat ons betreft iets over de kwaliteit van bestuur in de afgelopen periode. Daarover, en over de politieke verantwoordelijkheid wil de PvdA het debat voeren in de raadsvergadering van 1 november.’