14 februari 2014

PvdA Hoogeveen stelt Ombudsman aan

De PvdA in Hoogeveen start, net als veel andere PvdA afdelingen met een Ombudsteam.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, fervent voorstander van het Ombudswerk, zal maandagavond om 20.00 uur in De Pompe (Wilhelminaplein 10, Hoogeveen) Roelof Oostindiën aanstellen als Ombudsman voor de Hoogeveense PvdA.

Vorig jaar heeft Diederik Samsom de Hoogeveense Ombudstelefoon in werking gesteld. Dankzij het succes hiervan, gaat de PvdA nu over tot het instellen van een Ombudsteam. De Ombudsman staat  klaar om mensen te helpen met ‘kleine problemen’,  die vaak leiden tot grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken. Roelof Oostindiën, tevens kandidaat-raadslid, heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op het ombudswerk en is er helemaal klaar voor.

De ombudsman is te bereiken via de ombudstelefoon op het nummer: (06) 2753 2575.

De PvdA ziet het Ombudsteam als goede aanvulling op de sociale tour die de partij in de afgelopen maanden door Hoogeveen heeft afgelegd. In het kader van die tour heeft de PvdA tal van zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente Hoogeveen gesproken. Doel hiervan is geweest om na te gaan hoe deze organisaties zich voorbereiden op de grote veranderingen die hen staan te wachten in het sociale domein. De rijksoverheid gaat de komende jaren veel sociale taken overdragen aan de gemeente. De PvdA wil weten wat dit voor consequenties heeft voor zowel de gemeente als voor de organisaties en hoe de politiek met deze grote veranderingen om zou moeten gaan.

Inge Oosting, huidig raadslid en de nummer twee op de PvdA kandidatenlijst, zal maandagavond verslag doen van de ervaringen en resultaten van de sociale tour.