Door Stan van Eck op 5 december 2015

PvdA Hoogeveen kritisch over inkoop thuiszorg door gemeente

Gaat de gemeente Hoogeveen voor de laagste prijs of voor een eerlijke prijs bij de inkoop van thuiszorg? De PvdA betreurt het dat de gemeente zich niet heeft aangesloten bij de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’.

Aanbieders van huishoudelijke hulp luiden de noodklok. Thebe (2.000 medewerkers) en Panthein (1.750 medewerkers) gingen al failliet. TSN (12.000 medewerkers) staat op punt van omvallen. Een faillissement heeft grote gevolgen voor de betrokken medewerkers en hun gezinnen en de cliënten waar hulp aan wordt verleend. De financiële problemen bij de thuiszorgorganisaties worden deels veroorzaakt door het inkoopbeleid van gemeenten. Er wordt veelal ingekocht op de laagste prijs.

Race naar de laagste prijs

Op initiatief van staatssecretaris Martin van Rijn heeft Doekle Terpstra van de ‘Transitiecommissie sociaal domein’ de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ ontwikkeld. De code is tot stand gekomen in overleg tussen VWS, gemeenten en aanbieders van thuiszorg. Alle Nederlandse gemeenten zijn meermaals gevraagd de code te ondertekenen. Een groot aantal gemeenten heeft dat inmiddels gedaan, van Amsterdam tot Zwijndrecht. Hoogeveen hoort daar niet bij en gaat daar ook niet bij horen, zo bleek uit antwoorden van wethouder Erik Giethoorn op vragen van de PvdA. Het naleven van de code betekent voor Hoogeveen dat de uurtarieven zullen stijgen. De extra kosten bedragen vier ton.

Erg jammer. De race naar de laagste prijs heef grote gevolgen. Het gaat om de werkgelegenheid van en de zorg voor veel Hoogeveners. De ‘transitiecommissie sociaal domein’ heeft de stellige overtuiging dat geen enkele thuiszorgorganisatie meer hoeft om te vallen als elke gemeente en elke zorgaanbieder zich houdt aan de afspraken in de code.

Inzicht in afspraken

Op de vraag of de wethouder kan garanderen dat Hoogeveen uitsluitend afspraken heeft met aanbieders die de CAO naleven, antwoordde Erik Giethoorn die kennis niet paraat te hebben en daar op terug te zullen komen. Aanvullend vroegen we of de wethouder de gemeenteraad wil informeren over de afspraken die in Hoogeveen gemaakt zijn met de aanbieders van thuiszorg. Ook daarover zal de wethouder de raad schriftelijk informeren.

Cliënt centraal, gezonde arbeidsmarkt

De ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ geeft aan wat een reële uurprijs is voor huishoudelijke hulp. Uitgangspunten zijn onder meer: de cliënt centraal, een gezonde arbeidsmarkt en meerjarige partnerschappen. Ondertekenen kon tot 1 december. Volgende week zal de transitiecommissie aan staatssecretaris Van Rijn melden welke gemeenten hebben getekend en welke niet. Zoals Terpstra meldde, is het daarna aan de minister en de politiek om te bepalen wat er gebeurt met de gemeenten en organisaties die niet getekend hebben. PvdA Hoogeveen zal blijven pleiten voor faire tarieven.

 

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck