Door Stan van Eck op 31 mei 2015

PvdA Hoogeveen bezorgd over ontwikkelingen Attero Wijster

De nieuwe eigenaar van afvalverwerker Attero, investeringsfonds Waterland, heeft zichzelf 183 miljoen euro dividend toegekend. Vorig jaar namen zij het bedrijf, met vestigingen in onder meer Wijster, over voor 170 miljoen euro. De PvdA Hoogeveen is bezorgd over de ontwikkelingen bij Attero.

De zogenaamde private equityfondsen als Waterland hebben vaak maar één doel: bedrijven leegtrekken. Na het leegtrekken, worden de bedrijven volgepompt met schulden en worden mensen ontslagen om daarna het kaalgeplukte bedrijf door te verkopen. Recente voorbeelden in Nederland zijn: NRC, PCM, V&D, Hema en Polare. De Tweede Kamerfractie van de PvdA werkt aan een initiatiefnota om het leegtrekken van bedrijven wettelijk aan banden te leggen.

Werkgelegenheid en milieu

Hoewel Attero in een buurgemeente ligt, staan er wel degelijk Hoogeveense belangen op het spel. De gemeente Hoogeveen ligt letterlijk onder de rook van Attero. Inwoners van onze gemeente zijn werkzaam bij Attero. Het bedrijf verwerkt Hoogeveens huisvuil. En bovendien: (vervuild) grondwater stopt niet bij een gemeentegrens! We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

We maken ons niet alleen zorgen over de werkgelegenheid die op het spel staat, maar ook over het milieu. In het jaarverslag 2013 van Attero lazen we dat Attero Wijster zestien verontreinigingskernen kent die gesaneerd moeten worden. De kosten daarvan worden geraamd op 15,7 miljoen euro. Door de dividenduitkering van 183 miljoen zijn de reserves van Attero fors geslonken. Die reserves waren onder meer bestemd voor saneringswerkzaamheden.

Ook willen we weten wat de consequenties voor de verwerking van het Hoogeveense huisvuil zijn, mocht Attero stilvallen, en vragen we naar een lening die de gemeente Hoogeveen verstrekt heeft aan Attero (destijds VAM).

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck