Door Wolter Dekker op 1 maart 2016

PvdA heeft vragen over sloop woningen verzetsbuurt

Wooncorporatie Woonconcept gaat 63 woningen slopen in Hoogeveen. Het gaat om woningen in de Verzetsbuurt, aan de Juliana van Stolbergstraat, Gebroeders Poststraat en de Tandarts Schipperstraat.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een evenwichtig woonbeleid is, met voldoende aanbod van betaalbare sociale huurwoningen. De PvdA fractie in Hoogeveen is dan ook benieuwd wat de gevolgen zijn van de voorgenomen sloop voor het aanbod van goedkope sociale huurwoningen in Hoogeveen. Ze willen van het college weten of de woningmarkt hiermee meer onder druk te staan. En als dat zo is, hoe het College hier dan mee om gaat.

Voor zover wij begrijpen, worden leegstaande woningen tijdelijk verhuurd met het oog op de leefbaarheid. We zijn benieuwd hoe realistisch de verwachting is dat de leegstaande huizen daadwerkelijk worden verhuurd. Dit is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de buurt. Ook willen we graag weten of en hoe de huidige huurders worden begeleid. Hen wordt gevraagd hun woning te verlaten. Kunnen ze straks weer terug naar de wijk als ze dat willen, en is het dan nog te betalen voor de huidige huurders?

Wij hebben hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker