17 juni 2014

PvdA gunt bewoners Oranjebuurt afronding project

De PvdA keert zich tegen het voornemen van het College van B&W om het opknappen van de Oranjebuurt in Hoogeveen uit te stellen. De Oranjebuurt ligt de PvdA na aan het hart. Daarom heeft de partij de Oranjebuurt al in 2008 op de gemeentelijke agenda gezet.

De huizen zijn enkele jaren geleden gerenoveerd door Woonconcept, met een forse investering van ruim vijf miljoen euro. De afspraak was dat de gemeente aansluitend het opknappen van groen, straten en speelvoorzieningen voor haar rekening zou nemen. Het realiseren hiervan is al veel te vaak uitgesteld, onder andere omdat de provincie hier geen geld voor beschikbaar wilde stellen. Nu er eindelijk licht gloort, wordt de hoop van de bewoners wederom om zeep geholpen.

Het opknappen van de Oranjebuurt is één van de projecten die door het College in de ijskast wordt gezet. De PvdA betreurt dit ten zeerste. Opknappen van de Oranjebuurt is een uitgelezen kans in het kader van de werkgelegenheid en het creëren van bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen. Dit is een klap in het gezicht van de bewoners, mede gezien de fase waarin het project zich al bevindt. Bewoners die hun steentje bij willen dragen voor hun buurt, bijvoorbeeld in de vorm van eigen wijkbeheer, staan door de opstelling van het College in de kou.

De PvdA Statenfractie heeft tijdens de Algemene Beschouwingen uitdrukkelijk aandacht voor de Oranjebuurt gevraagd. Het Hoogeveens college laat de kans op extra provinciaal geld schieten door de Oranjebuurt nu in de ijskast te zetten. De PvdA fractie roept het college alsnog op met de provincie de mogelijkheden nader te verkennen, om daarmee recht te doen aan de buurt, zijn bewoners en de mogelijkheden die voorhanden lijken te zijn. De PvdA fractie is blij met de morele steun van Woonconcept die ook in wil zetten op de afronding van dit project.

Opknappen Oranjebuurt moet doorgaan, radio Drenthe