Door Inge Oosting op 23 augustus 2013

PvdA-fractie stelt college vragen inzake borden bloemencorso Elim

Het strikte handhaven van de regels voor plaatsing van reclameborden voor activiteiten, waardoor de vrijwilligers van het bloemencorso Elim werden gedupeerd, is voor de PvdA-fractie aanleiding tot vragen aan B&W.

 

Geacht College,

Via de diverse media vernam de PvdA-fractie de commotie die is ontstaan met betrekking tot het te vroeg plaatsen van de borden  voor het bloemencorso. Uit de publicaties blijkt dat de borden moeten worden verwijderd om later weer te worden terug geplaatst.

Bovenstaande brengt de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt er in dit geval strikt gehandhaafd?
  2. Was het niet beter geweest duidelijke afspraken te maken voor volgende jaren en de borden  dit jaar te laten staan?
  3. Bent u met ons van mening dat een dergelijke houding niet motiverend is voor de vrijwilligers en niet uitstraalt dat we het toerisme en de vrijwilligers serieus nemen?
  4. Hoe gaat u in de toekomst met dit soort zaken om?  Uit de krant lijkt op te maken te zijn dat het min of meer toevallig is dat er in dit geval wordt gehandhaafd. Hoe wordt hier beleid op gevoerd? Was deze handhaving min of meer toevallig?
  5. Maakt u bij de handhaving verschil tussen commerciële partijen en organisaties van vrijwilligers?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA-fractie

Inge Oosting
Wolter Dekker