PvdA en SPD: samenwerken over grenzen heen

20 oktober 2017

PvdA Hoogeveen en De Wolden hebben vorige week een afvaardiging van de SPD en de Eems Dollard Regio ontvangen. PvdA en SPD willen inzetten op een verdere versterking van de provinciale Duitsland agenda. Die is gericht op meer grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorg, onderwijs en werkgelegenheid.

Zowel de gemeenten Hoogeveen als De Wolden moeten hier actief aan meedoen. Er blijven nu veel kansen liggen, al zijn het geen grensgemeenten. In het programma was volop aandacht voor de posities van Hoogeveen en De Wolden, economische betrekkingen in de Eems Dollard Regio, zorg en onderwijs. Volgens fractievoorzitter PvdA Hoogeveen Inge Oosting gaat het nu om meer doelgerichte samenwerking.

Doelgerichte samenwerking

“Wat jaren geleden is ontstaan als een gezellige uitwisseling van Nederlandse en Duitse sociaaldemocraten op gemeenteraadsniveau, is inmiddels geworden tot een provinciale werkbijeenkomst met PvdA-ers en SPD-ers”, aldus Oosting. Er is een bezoek gebracht aan respijthuis ‘Lange leve thuis’ in Zuidwolde. Volgens Heleen Langen, fractievoorzitter PvdA De Wolden, is respijtzorg zoals dat nu in Zuidwolde wordt geboden en is ingericht een onbekend begrip in Duitsland. Dat geldt ook voor de rol die de lokale overheid hierin heeft. Tijdens de, door de leerlingen van RSG Wolfsbos, uitstekend verzorgde lunch, vertelde de interim directeur hoe belangrijk diploma-erkenning voor bepaalde beroepen is. Het zou een automatisme moeten zijn dat een gediplomeerde leerling kok zo aan de slag kan aan de andere kant van de grens, maar dat is het niet.

Erkenning van diploma’s

Cees Bijl, PvdA gedeputeerde van de provincie Drenthe, beaamt dat: “Wat we nodig hebben is dat we wettelijk zaken vastleggen, zoals diploma-erkenning, om uitvoering te kunnen geven aan het grensoverschrijdende verkeer van onderwijs en arbeid.” Hij presenteerde in het gemeentehuis van Hoogeveen de Duitsland agenda van de provincie. Volgens Bijl komen we er niet met alleen het leggen van verbindingen en meedoen aan incidentele projecten. Matthias Groote, Landrat Leer en voormalig Europarlementariër van de SPD, steunt Bijl hierin volledig. Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen, gaf een presentatie over Hoogeveen en is enthousiast over het initiatief van PvdA en SPD om meer en beter te gaan samenwerken. Dat het vooral gaat om het gebruik maken van de mogelijkheden die de Eems Dollard Regio (EDR) de koepelorganisatie Arbeitsmarkt Nord biedt, bleek ook uit de bijdrage van projectleider Ilona Heijen. De EDR, met deelname van grote delen van Groningen, Friesland en Drenthe, kan nog steeds rekenen op Europese gelden.

“We kijken terug op een geslaagd werkbezoek”, besluiten Oosting en Langen. “Kansen liggen er, verbindingen zijn gelegd. Komend jaar gaan we verder aan de slag met de Duitsland agenda.”