24 februari 2016

PvdA en Gemeentebelangen zien problemen bij voetbal buitendorpen

De Hoogeveense gemeentraadsfracties van de PvdA en Gemeentebelangen vragen het College aandacht voor de situatie van de voetbalvelden in de buitendorpen van de gemeente. De voetbalverenigingen van Pesse, Hollandscheveld en Elim luiden de noodklok.

Vanwege de slechte staat van de voetbalvelden moeten de trainingen regelmatig worden afgelast. Een goed trainingsveld is onontbeerlijk voor een sportvereniging. De voetbalverengingen vragen aandacht voor de steeds slechter wordende situatie, die in hun ogen in schril contrast staat met die van de verenigingen in Hoogeveen zelf.

De fracties vragen het College om samen met de verenigingen te kijken naar de problemen en mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn.

PvdA en gemeentebelangen zijn van mening dat een dergelijke situatie niet past bij de titel ‘Sportgemeente van het jaar’.