PvdA en Gemeentebelangen blijven gaan voor kunstgrasvelden buitendorpen

10 april 2017

Ingenieurs- en adviesbureau Sweco heeft onderzoek gedaan naar de slechte toestand van de trainingsvelden in Elim, Hollandscheveld en Pesse. Inmiddels ligt er een onderzoeksrapport voor waarin drie alternatieven zijn uitgewerkt, inclusief een financiële onderbouwing. Inge Oosting (PvdA) en Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) zien hiermee voldoende mogelijkheden voor de voetbalverenigingen.

De drie alternatieven zijn grote renovatie van de bestaande trainingsvelden, een half kunstgrasveld of een compleet kunstgrasveld. Het afgelopen jaar zijn partijen regelmatig met elkaar in gesprek geweest. In het laatste gesprek met de besturen van de voetbalverenigingen blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een compleet kunstgrasveld.

PvdA en Gemeentebelangen ondersteunen deze keuze volledig. Van der Heide geeft aan dat het de beste optie is om training onder slechte weersomstandigheden mogelijk te maken en (oefen)wedstrijden te kunnen spelen. Het gaat hierbij ook om continuïteit van de verenigingen en het voorkomen van concurrentie beperking.

Leefbaarheid

Oosting: “De leefbaarheid in Elim, Hollandscheveld en Pesse is hier ook bij gebaat. Bovendien willen we geen jeugdelftallen op de fiets naar Hoogeveen sturen om te trainen. Dat de gemeente alternatieve trainingsvelden biedt in Hoogeveen is geen optie, dat is simpelweg niet haalbaar in de praktijk. De frustraties zijn met name onder de jeugd hoog als er niet kan worden gevoetbald.”

In het najaar en de winter ondervinden de verenigingen veel hinder door weersomstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat zowel trainingen als wedstrijden regelmatig worden afgelast. Als het voorstel in de gemeenteraad komt, is het aan de partijen om groen licht te geven.

Voldoende mogelijkheden

Volgens Van der Heide en Oosting moeten er keuzes worden gemaakt bij de begroting, maar liggen er voldoende mogelijkheden. Uitvoering kan bijvoorbeeld gefaseerd. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het vlak van exploitatie van de voetbalverenigingen. De aanleiding voor het onderzoek is de vorig jaar juni ingediende motie over de slechte toestand van de trainingsvelden van de voetbalverenigingen in Elim, Hollandscheveld en Pesse. De motie was op initiatief van Gemeentebelangen en de PvdA en mede ingediend door de VVD en D66. Het college kreeg met de motie de opdracht om grondig onderzoek te verrichten en met alternatieven te komen om de situatie structureel te verbeteren. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.