Door Ida Gerda Emmens op 17 oktober 2014

PvdA en D66 stellen aanvullende vragen over afvalbeleid

PvdA en D66 zijn niet tevreden met de antwoorden op hun vragen over het afvalbeleid die ze in september aan het college hebben gesteld. De beantwoording van de vragen roept meer vragen op dan worden beantwoord.

Het college geeft aan dat de doelstelling van 65% afval scheiden aan de bron in 2015 zonder nadere maatregelen niet wordt gehaald. Dat vinden wij een ernstige zaak. Dit roept bij ons de vraag op wat het college gaat ondernemen om de doelstelling die is afgesproken wél te halen.

Gesteld wordt dat de gemeente samen met bewoners op zoek gaat naar een goede manier van afval scheiden. We zijn blij dat bewoners worden betrokken, maar dit klinkt niet alsof er de afgelopen periode veel voortgang is geboekt. We willen dan ook graag weten welke initiatieven de afgelopen tijd genomen zijn en welke we de komende tijd tegemoet kunnen zien en wanneer.

Met een intensieve communicatiecampagne wordt het belang van afvalscheiding onder de aandacht van bewoners gebracht. Onze vraag is wat het college gaat doen om te zorgen dat de bewoners van Hoogeveen ook daadwerkelijk meer afval gaan scheiden dan nu gebeurt.

Gezien het belang van het scheiden van afval, zowel in het kader van duurzaamheid als uit financiële overwegingen, verwachten we een actieve en stimulerende houding van het college.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens