Door Stan van Eck op 28 juni 2016

PvdA en CU maken zich sterk voor Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid

PvdA en ChristenUnie dienen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om te komen tot een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid. De agenda is een instrument om in Hoogeveen te komen tot een samenleving die toegankelijk is voor alle mensen, met of zonder beperking, en waarin iedereen een volwaardige plek wordt geboden.

De motie van de partijen is een rechtstreeks uitvloeisel van de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Ook landelijk trokken PvdA en ChristenUnie samen op om de ratificatie tot stand te brengen. D’66, Gemeentebelangen en CDA ondersteunen de oproep te komen tot een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en zullen de motie mede-indienen.

Ontoegankelijkheid als uitzondering

Goed nieuws is dat we in Nederland dankzij de inzet van de ChristenUnie en de PvdA zelfs een stap verder gaan dan het verdrag. Toegankelijkheid is bij ons de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.

Met de motie roepen we het college van B&W op in gesprek te gaan met de doelgroep en haar achterban om te komen tot een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid. We vragen onder meer knelpunten, wettelijke plichten, financiële middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren.

15% heeft een beperking

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat over veel meer dan toegankelijkheid; het is een burgerrechtenverdrag, gericht op gelijke rechten voor mensen met en zonder een beperking. Gemeenten worden verplicht in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo aan te geven hoe ze uitvoering gaan geven aan het verdrag.

Toegankelijkheid is meer dan dat rolstoelers ergens in of door kunnen. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen met slecht zicht of gehoor. Ook moet er aandacht zijn voor de belemmeringen die mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening ervaren.

Toegankelijkheid gaat soms over een plankje voor een drempel, maar het gaat ook over volwaardige en waardige deelname. Ongeveer vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. Op een inwonertal van 55.000 betreft het 8.250 inwoners van onze gemeente, maar toegankelijkheid raakt ook partners, begeleiders en andere mensen in de omgeving. En uiteindelijk heeft iedereen baat bij een goede toegankelijkheid.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck