14 maart 2016

PvdA, D66, Groen Links, VVD en SP: Scholen Wolfsbos toch in de kou, de maat is vol

Afgelopen week hebben de besturen van de scholen in Wolfsbos de noodklok geluid. Bijeen, Pricoh en Renn4 melden dat de kwaliteit en voortgang van het onderwijs in het geding zijn.

Voor de komende raadsvergadering willen Inge Oosting (PvdA), Peter Scheffers (D66), Mark Strolenberg (VVD), Ben Buskes (Groen Links) en Bianca Behr (SP) opnieuw een debat over de situatie van de scholen in Wolfsbos. Nu de kinderen van de scholen in Wolfsbos voor de zoveelste keer naar huis zijn gestuurd omdat de kachels kapot zijn, muizen door de scholen lopen, kinderen gezondheidsklachten krijgen door de slechte staat van de gebouwen, is het voor deze partijen klaar.

Dit gaat niet meer alleen over een verdeling van verantwoordelijkheid en zorgplicht tussen scholen en gemeente. Het is nu de taak van de gemeenteraad om te besluiten dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen door het college, zeker nu blijkt dat ook de status aparte van de scholen teniet wordt gedaan. Al vanaf 2014, toen werd besloten de investering door te schuiven, zijn de scholen in Wolfsbos nog geen stap verder.

Nu scholen en gemeente het niet eens zijn over de onderhoudsstatus van de schoolgebouwen, lijkt alles nog verder op de lange baan te worden geschoven. In de tussentijd wil het college echter wel de prioriteringslijst met betrekking tot de onderhoudsstatus van de schoolgebouwen volgende maand aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen. Dit ondanks dat er afspraken zijn gemaakt met de scholen over een nieuw onafhankelijk onderzoek. Want zegt het college, mocht er een andere onderhoudsstatus uitkomen, dan passen we het in oktober gewoon weer aan. Volgens PvdA, D66, VVD, GL en SP volstrekte onzin, we praten nu al 6 jaar lang over een multifunctioneel centrum in Wolfsbos. Hiermee dreigt de combinatie van openbaar, christelijk en speciaal onderwijs, en het daaraan verbonden onderwijsconcept volledig tekort worden gedaan voor zover dat al niet is gebeurd.

Bij de begrotingsbehandeling november 2015 leek het er op dat de motie van PvdA, D66 en GL unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. Na overleg met het college steunden de coalitiepartijen de motie toch niet. Wel leek de voltallige gemeenteraad het er over eens te zijn dat de scholen in Wolfsbos als eerste op de nominatie staan als het gaat om investeringen in onderwijs. De oppositiepartijen willen echter dat voor de VJN in juni wordt onderzocht wat op termijn het meeste voordeel geeft, renovatie of nieuwbouw, zodat hier bij de VJN een besluit over kan worden genomen. Inmiddels is er al ruim 70.00,= aan kachelreparaties, muizenbestrijding en andere ad hoc reparaties uitgegeven.

Uit de gemeentelijke presentaties vanaf 20102 blijkt dat nieuwbouw de beste optie zal zijn, nu met de lage rentestanden zal het nog voordeliger zijn volgens fractievoorzitter D66 Peter Scheffers. Bij renovatie wordt het dweilen met de kraan open in de verdere toekomst.

Mark Strolenberg, raadslid VVD, geeft nogmaals aan dat bij een verhoging van het investeringsplafond het probleem ineens is opgelost, want uiteindelijk zal het voor de jaarlijkse kosten op termijn een positief effect hebben.

Volgens Ben Buskes van Groen Linksmoeten en kunnen eerder gemaakte beloftes waar worden gemaakt.