Door Stan van Eck op 30 januari 2015

PvdA blij met onderzoek naar gunning sportcafé

De rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen gaat onderzoek doen naar de gunning van het sportcafé in het nieuw te bouwen sportcomplex Activum op het Bentinckspark. We zijn blij met dit onafhankelijke onderzoek. De procedure is nog steeds met veel mistflarden omgeven.

De sportverenigingen HAC’63 en OLHACO waren in de race om samen de exploitatie van het sportcafé te verzorgen. Halverwege de koers (beoordeling plan) lagen ze op kop, maar aan de finish lagen ze ver achterop. De afwijzingsbrief die zij ontvingen, maakt duidelijk dat er onevenredig veel waarde wordt gehecht aan, tegenvallende, presentaties van de sportverenigingen. Het gewicht dat aan de presentaties in de totale beoordeling wordt toegekend, staat niet bij de gunningscriteria. De overige redenen tot afwijzing komen ineens uit de lucht vallen en hadden gemakkelijk ondervangen kunnen worden. Voor sportverenigingen vormen kantine-omzetten een belangrijke bron van inkomsten. HAC’63 mist nu al haar kantine-omzet. En mocht OLHACO overstappen naar de mooie nieuwe locatie op het Bentinckspark, dan geldt voor haar hetzelfde.

Dichte mist

De PvdA-fractie heeft zich uitgebreid laten informeren. Het volledige dossier is opgevraagd bij de griffie en doorgespit en er is gesproken met vertegenwoordigers van HAC en OLHACO, wethouder Gert Vos, de direct betrokken ambtenaren en een van de andere kandidaten die een plan had ingediend. Hoe meer informatie we kregen, hoe dichter de mist werd. Een omvangrijk dossier is meestal een teken dat de procedure en/of de communicatie geen schoonheidsprijs verdient. Naar de mening van de PvdA is dat ook het geval rond de gunning van het sportcafé.

In het debat dat op 22 januari in de raad werd gevoerd, trok de mist niet op. Wethouder Vos slaagde er niet in voldoende helderheid te verschaffen. Voor vijf van de acht partijen in de Hoogeveense gemeenteraad was dat aanleiding de rekenkamercommissie te verzoeken een zogenaamde quickscan uit te voeren naar de gunning van het sportcafé. Volgens de collegepartijen CDA, Christen Unie en GemeenteBelangen is de procedure eerlijk en transparant verlopen, zij steunden het verzoek niet.

Wind uit de zeilen

De rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad laten weten het verzoek te honoreren. “Naast het feit dat vijf van de acht raadsfracties ons een verzoek hebben gedaan, speelt in onze overweging mee dat deze kwestie een hoge actualiteitswaarde heeft en tot maatschappelijke discussie leidt in Hoogeveen,” schrijft voorzitter Elias de Haan aan de gemeenteraad. Ook de sportverenigingen hebben inmiddels een verzoek ingediend bij de rekenkamercommissie. We zijn blij met dit onafhankelijke onderzoek. De procedure is nog steeds met veel mistflarden omgeven. Er zouden altijd vraagtekens blijven. Geen van de betrokken partijen is daarmee gediend. Als het college er echt van overtuigd is dat de procedure eerlijk is verlopen, had ze ook zelf een externe commissie om een onafhankelijk oordeel kunnen vragen. Daarmee had ze alle critici de wind uit de zeilen genomen.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck