Door Stan van Eck op 16 oktober 2014

PvdA benieuwd naar aanpak jeugdwerkloosheid

De Europese Unie heeft 114 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maant de gemeenten tot het indienen van plannen. Als op 31 oktober geen plannen zijn ingediend, vervalt de subsidie. PvdA Hoogeveen wil van het college weten of Hoogeveen plannen heeft ingediend en welke dat zijn.

 Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wil de PvdA het college aan de tand voelen over de aanpak van jeugdwerkeloosheid. Het Hoogeveense werkloosheidspercentage ligt met veertien procent ruim boven het landelijk gemiddelde van negen procent. Het collegeprogramma barst van de ambities: “We willen alles op alles zetten om deze structurele achterstand om te buigen… Hiervoor willen we alles uit de kast halen…”

Minister Asscher meldde woensdag dat Europees geld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid verloren dreigt te gaan voor Nederland. Er ligt tot eind deze maand maar liefst 114 miljoen klaar. Als er geen plannen komen, gaat het geld terug naar de EU. Voor PvdA-minister Asscher reden een herhaalde oproep te doen richting de wethouders van de Nederlandse gemeenten om alsnog snel met plannen te komen.

Wij willen van het college weten of er plannen zijn ingediend, welke dat zijn en waarom de raad daarover niet is geïnformeerd. Als er geen plannen zijn ingediend, willen we weten of het college dat alsnog zal doen voor 31 oktober. Na de aankondiging van de PvdA, mondelinge vragen te willen stellen aan het college, heeft op een later moment Gemeentebelangen over hetzelfde onderwerp schriftelijke vragen ingediend.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck